Zeeland veilig

Uw browser ondersteunt geen JavaScript of JavaScript is momenteel uitgeschakeld. Om onze site goed te kunnen gebruiken heeft u JavaScript nodig. Sommige onderdelen van de website zullen daarom niet goed functioneren. U kunt JavaScript inschakelen via de instellingen van uw browser.

waarom deze website?

Een groot deel van Zeeland ligt onder zeeniveau, het Normaal Amsterdams Peil. Onze duinen, dijken en dammen beschermen ons tegen het water. De hoogte van dijken is vastgelegd in de Waterwet. In Zeeland moeten de dijken waterstanden kunnen keren die gemiddeld eens in de 4000 jaar voorkomen. Anders gezegd, de kans op zulke hoge waterstanden is ongeveer 2% in een mensenleven (80 jaar). Inmiddels weten we ook dat het klimaat aan het veranderen is. Waterniveaus stijgen, stormen kunnen vaker voorkomen en worden mogelijk zwaarder in de toekomst. Reden genoeg om na te blijven denken over wat er kan gebeuren als het water toch een keer over de dijk komt.

Een dreiging van een watersnood is alleen mogelijk in het stormseizoen dat begint rond 1 november en eindigt rond 1 maart. In deze periode van het jaar kunnen zware herfst- en winterstormen optreden. Met name wanneer een zeer zware noordwester storm (tot orkaankracht, windkracht 11 op de schaal van Beaufort) samenvalt met springtij kan er een dreigende situatie ontstaan. Waar de dijken doorbreken kunnen we van tevoren niet voorspellen. Dit is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals windkracht, windrichting, stormduur, golven en het plotseling optreden van zwakke plekken in dijken. Wel weten we welke delen van Zeeland onder water komen te staan als het water extreem hoog is. Afhankelijk waar u zich bevindt kan het water u bereiken. Het kan zijn dat er enkele centimeters komen, maar op sommige plaatsen zal het water mogelijk tot meer dan vijf meter komen.

Het is niet alleen het water dat schade kan veroorzaken. Ook de storm zal de nodige gevolgen met zich meebrengen. Schade aan gebouwen, ontwortelde bomen, geblokkeerde wegen en mogelijk wateroverlast door hevige regen kunnen allemaal tegelijk plaatsvinden. Dus ook al bent u op een hoger gelegen plaats, er blijft een risico op schade en gevaar.

Gelukkig kunnen we zo’n storm tegenwoordig tijdig zien aankomen. Het KNMI zal als er op de Atlantische oceaan een bepaald weertype ontwikkeld de rijksoverheid hierover informeren en dit in de gaten houden. Het Rijk zal vervolgens de veiligheidsregio, waterschap en rijkswaterstaat op de hoogte brengen en deze drie partijen zullen voor Zeeland gaan kijken welke voorbereidingen moeten worden getroffen. Hiervoor zijn nu al plannen ontwikkeld. Eén van de speerpunten is het informeren van de bevolking zodat ook u zich kunt voorbereiden op wat mogelijk gaat komen. Een dergelijke storm zal dan niet alleen Zeeland treffen maar de hele zuidwestelijke Delta: Van Den Haag tot in België. Voor Zeeland betekent dat dat er tijdig een beslissing genomen moet worden om wel of niet te evacueren. Hiervoor zijn (nieuwe) evacuatieplannen in ontwikkeling.

Informatie over wat er verwacht wordt en wat te doen zal verschijnen in alle (regionale) media. De veiligheidsregio Zeeland zal u via de rampenzender en crisis.nl informeren over maatregelen die genomen kunnen worden. Ook zonder dit signaal kunt u als ondernemer zelf maatregelen nemen die de consequenties van een dreigende watersnood beperken. Op deze site wordt aangegeven wat u kunt verwachten en wat in het algemeen maatregelen zijn die u zelf kunt nemen. Sommige maatregelen kunt u nu misschien al toepassen, maar denk ook eens over wat u kunt verbeteren als u bijvoorbeeld gaat verbouwen of naar een ander bedrijfspand verhuist. Er zijn vaak eenvoudige en relatief goedkope oplossingen denkbaar die kunnen zorgen dat u ook na een watersnood uw bedrijf weer snel kunt starten. Wat in uw situatie mogelijk is en het beste werkt, kunt u zelf het beste bepalen. Op internet zijn tal van voorbeelden te vinden van maatregelen die u kunt nemen afkomstig van de praktijk van uw collega’s in andere landen (Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Australië). Kijk ook eens op de Floodwiki pagina van de Flood Aware projectpartners.

Voer uw
postcode in en

ontdek hoe hoog
uw bedrijfspand gelegen is.

Ergst Denkbare Overstroming (EDO)

Geen overstromings-
risico

0.0m

0.0m

NAP

ZEELANDVEILIG.NL/

TOT OP
ZEKERE HOOGTE

Is Zeeland veilig? Best! Daar is heel veel aan gedaan.
‘Tot op zekere hoogte’. Want, al zijn we goed beschermd, de natuur blijft onvoorspelbaar en een overstroming kunnen we nooit helemaal uitsluiten. Dan is het voor nu goed om te weten wat de mogelijke consequenties zijn. Bijvoorbeeld door bewust te zijn van het NAP rond uw onderneming en welke maatregelen u zelf kunt nemen om de consequenties te beperken. Daar is deze website voor. Check met uw postcode en kijk welke maatregelen u kunt nemen.

1

3

De ervaring van andere ondernemers

We weten het allemaal. In Zeeland -omringd door het water- leven we altijd met een bepaald risico op een (grote) overstroming. Wist u hoe hoog uw bedrijf ligt en wat een waterstand van meer dan 0,5 meter dan voor consequenties heeft? Met de informatie op deze website wordt u zich bewust van de risico's en kunt u met een aantal eenvoudige maatregelen uw veiligheid vergroten. Zoals het verhuizen van moeilijk vervangbare materialen naar een hoger gelegen verdieping in uw pand. Zo kunt u in ieder geval uw bedrijfsvoering weer sneller hervatten. Een geruststellend idee!

Benieuwd naar meer voorbeelden van maatregelen die u kunt nemen? Collega-ondernemers laten hier binnenkort weten wat zij hebben ondernomen om de schade te beperken na het uitvoeren van de NAP Check. Hubrecht Janse van 'De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk' bijt de spits af.

Gert-Jan van Riet

WAT MOET JE DOEN ALS JE WEKEN LANG ZONDER STROOM ZIT

"Als Zeeuw ben je je altijd bewust van de risico's van het water om je heen. En toch realiseren we ons niet goed wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn." Gert-Jan van Riet van Auto Vermeulen in Goes is dagelijks bezig met mobiliteit. "We kunnen ons vandaag de dag bijna niet meer voorstellen dat we meerdere dagen zijn afgesloten van de rest van de wereld, simpelweg niet bereikbaar zijn. Tegenwoordig werkt alles op elektriciteit, als dit wegvalt door een watersnood, zijn we compleet afgesneden. We zullen er écht met zijn allen over moeten nadenken hoe we ons leven dan weer oppakken. Veel bedrijven hebben wel een preventieplan voor kort durende evacuaties of gebeurtenissen. Maar, bijna niemand heeft een scenario klaarliggen voor het geval het bedrijf onder water staat, geen stroom meer heeft en volledig meerdaags onbereikbaar is. Dan moet er zich eerst een calamiteit voordoen. Kortom, het is voor veel ondernemers nog de ‘ver-van-mijn-bed-show'. Zelf ben ik zowel privé als zakelijk betrokken bij het Flood Aware project en pleit ik er voor om ondernemers -zeer laagdrempelig- bewust te maken van de reële risico's die we allemaal lopen. Zodat we weten was ons te wachten staat, voor een veilige(re) toekomst!

Hubrecht Janse

"IEDERE DAG
WORD IK GECONFRONTEERD MET DE RISICO'S VAN HET WATER"

Hubrecht Janse van De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk onderneemt direct aan het Veerse Meer. Zijn akkerbouwbedrijf en landschapscamping liggen aan het schorrengebied dat is ontstaan na de sluiting van de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam. "We zien hier iedere dag de landschapselementen die ons wijzen op de risico's van het water. We zijn ons daar dus zéér bewust van. Máár, het zit ook in de boerengenen om juist iets positiefs te maken van deze bedreigingen en een mogelijk rampscenario. Zo zijn wij groenten gaan verbouwen die houden van de zilte grond hier, zoals zeekraal en lamsoren. Mocht er een dijk doorbreken, staan we hier helemaal onder water. Afhankelijk van hoe snel het water weer weg is, zal de grond onder invloed van het zoute water verzilten. Het zal dan jaren -en veel bloed, zweet en tranen- kosten om te zorgen dat we weer een goede opbrengst van het land kunnen halen. Daar kunnen we ons helaas niet op voorbereiden. Maar, nu er een nieuwe bedrijfswoning wordt gebouwd, houden we er bijvoorbeeld wél rekening mee dat de eerste verdieping bewoonbaar is. In Zeeland zijn we het aan onszelf én aan onze omgeving verplicht om goed na te denken over de risico's van het water!"

Hubrecht Janse

"HET KOMT AAN
OP DE INFRASTRUCTUUR EN EVACUATIE BIJ EEN OVERSTROMIG"

"Vanuit onze achtergrond, weten we dat Zeeland gevoelig is voor overstromingen.
Ons innovatiebureau bedenkt dagelijks ingenieuze oplossingen voor onze opdrachtgevers binnen de cilviele techniek.” Aan het woord is Hugo Ekkelenkamp van NETICS BV, met zijn innovatie bureau beweegt hij zich iedere dag op de scheiding van land, water en lucht. “Toch, houden wij zelf geen of in ieder geval veel te weinig rekening met de risico’s binnen het overstromingsgebied. Ons bedrijf is weliswaar gehuisvest op de tweede verdieping, maar omdat het maaiveld in onze regio onder NAP ligt, zullen we zeker schade ondervinden aan de auto’s en aan de infrastructuur. Vanuit onze professie weet ik dat deze schade niet te verzekeren valt. Wat mij vooral verbaast, is dat het bij een overstroming aankomt op evacuatie en infrasturctuur. En, we zijn ons gewoon onvoldoene bewust van de juiste routes en handelingen. Als civiel ingenieurs hebben we vaak contact met collega- ondernemers over overstromingsrisico’s, maar dan vanuit het watermanagement en dit betreft vooral de veiligheid van de dijken. Binnen Flood Aware vind ik het heel belangrijk om juist de impact van een overstroming duidelijk te maken: kansen en effecten duidelijk te communiceren. Zodat we gaan nadenken over bijvoordeeld een draaiboek voor evacuatie en ons in ieder geval bewust zijn van de risico’s."